Tuesday, 20. November 2012.

Useful links

 

Business associations

Chamber of Commerce and Industry of Serbia
Belgrade Chamber of Commerce
Regional Chamber of Commerce Kragujevac
Regional chamber of commerce and industry Leskovac
Regional Chamber of Commerce Novi Sad
Regional Chamber of Commerce Kikinda
Regional Chamber of Commerce Pančevo
Serbian business club “PRIVREDNIK” - Association of successful entrepreneurs

Regional development agencies and support to small and medium-sized enterprises

National Alliance for Local Economic Development - NALED
Regional Development Agency Eastern Serbia - RARIS
Regional Center for SME development, Zaječar
National Agency for Regional Development
Agency for Foreign Investments and Export Promotion of the Republic of Serbia (SIEPA)
Regional Agency for Socio-Economic Development - Banat
Regional Centre for Development of SMEs and Entrepreneurship Belgrade
Regional agency for economic development of Sumadija i Pomoravlje
Regional Agency for Spatial and Economic Development of Raska and Morava district , Ltd.
Regional Development Agency Zlatibor
Regional Development Agency of Sandzak - SEDA
Centre for Development of Jablanica and Pčinja
Regional Agency for Economic Development and Entrepreneurship VEEDA Ltd.
Regional Development Agency "Jug"
Regional Development Agency Backa

 

State institutions

The President of the Republic of Serbia
National Assembly of the Republic of Serbia
The Government of the Republic of Serbia
Government of the Autonomous Province of Vojvodina
Serbian Armed Forces
National Bank of Serbia
E-Government Portal of the Republic of Serbia

 

Ministry of the Republic of Serbia


Ministry of Interior
Belgrade, Blvd. Mihajla Pupina 2
Phone: 306-2000 ext : 2601
www.mup.gov.rs
info@mup.gov.rs

Ministry of Finance
Belgrade, Kneza Milosa Street 20
Phone: 3614-007, 3642-606; Fax: 3618-961
www.mfin.gov.rs 
press@mfin.gov.rs

Ministry of Foreign Affairs 
Belgrade, Kneza Miloša 24-26
Phone: 306-8000, 3616-333; Fax: 3618-366
www.mfa.gov.rs/en/
msp@mfa.rs

Ministry for Defence
Belgrade, 5th Bircaninova street
Phone: 3006-311; Fax: 3006-062
www.mod.gov.rs
info@mod.gov.rs

Ministry of Regional Development and Local Government
Belgrade, Vlajkovićeva 10
Phone: 333-4105; Fax: 333-4181
www.mrrls.gov.rs

Ministry of Transport
Belgrade, Nemanjina 22–26
Phone: 3616-431; Fax: 3617-486
www.ms.gov.rs/


Minister of Construction and Urbanism
Belgrade, Nemanjina 22–26
Phone: 3616-518; Fax: 3616- 521
www.mgu.gov.rs

Ministry of Justice and Public Administration
Belgrade, Nemanjina 22–26 
Phone/Fax: 3616-548, 3616-549
www.mpravde.gov.rs
kabinet@mpravde.gov.rs

Ministry of Agriculture , Forestry and Water Management
Belgrade, Nemanjina 22
Phone: 3065-038, 3065-039; Fax: 3616-272
www.mpt.gov.rs
info@mpt.gov.rs

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Belgrade, Nemanjina 22–26
тел: 3616-489; факс: 3616-491
www.mpn.gov.rs
kabinet@mpn.gov.rs

Министарство здравља
Belgrade, Nemanjina 22–26
тел: 3613-734, 3616-540; факс: 2656-548
www.zdravlje.gov.rs
kabinet@zdravlje.gov.rs

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
Belgrade, Nemanjina 11
тел: 3617-722; факс: 3617-588
www.merz.gov.rs
kabinet.min@merz.gov.rs

Министарство културе и информисања
Београд, Влајковићева 3
тел/факс: 3398-172, 3398-811
www.kultura.gov.rs
kabinet@kultura.gov.rs

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања
Belgrade, Nemanjina 11
тел: 3617-717
www.ekoplan.gov.rs
info@ekoplan.gov.rs

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
Belgrade, Nemanjina 22-26
тел: 3617-587
www.minrzs.gov.rs
ministar@minrzs.gov.rs
kabinet@minrzs.gov.rs

Министарство омладине и спорта
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3130-912, 3117-628; факс: 3130-915
www.mos.gov.rs
office@mos.gov.rs

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3112-916; факс: 3114-650
www.mtt.gov.rs
kabinet@mtt.gov.rs

Министар без портфеља Сулејман Угљанин
Belgrade, Nemanjina 11
тел/факс: 3065-960; 3617-314
www.kornrp.gov.rs
kabinet@mbp.gov.rs
kancelarija@kornrp.gov.rs


Канцеларије Владе Републике Србије


Канцеларија за Косово и Метохију
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3111- 019
www.kim.gov.rs

Канцеларија за људска и мањинска права
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3112-410; факс: 3113-929
www.ljudskaprava.gov.rs

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
Београд, Васе Чарапића 20
тел: 2638-033, 2639-221, 3202-900; факс: 2636-815, 2630-504
www.dijaspora.gov.rs
info@dijaspora.gov.rs

Канцеларија за сарадњу с црквама и верским заједницама
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел:3112-811; факс:3113-527
www.vere.gov.rs
kabinet@vere.gov.rs


Канцеларија за сарадњу са медијима, Одељење за интернет
Београд, Булевар Михајла Пупина 2

тел: 3139-977, 3139-988, 3139-986, 3014-213
факс: 3139-985

www.srbija.gov.rs
omr@srbija.gov.rs


Прес служба
Belgrade, Nemanjina 11
тел: 3617-709, 3617-710, 3617-730
факс: 3617-697, 3617-706
press@gov.rs

Divisions

Републички геодетски завод
Републички завод за заштиту споменика културе
Републички завод за здравствено осигурање
Републички завод за статистику
Национална служба за запошљавање
Сеизмолошки завод Србије
Хидрометеоролошки завод Србије
Завод за израду новчаница и кованог новца

 

Аgency

Агенција за привредне регистре
Агенција за развој малих и средњих предузећа
Агенција за страна улагања и промоцију извоза
Агенција за енергетску ефикасност
Агенција за енергетику
Агенција за приватизацију
Републичка радиодифузна агенција
Републичка агенција за телекомуникације
Агенција за борбу против корупције
Републичка агенција за просторно планирање

 

Administration

Пореска управа
Управа царина
Управа за јавне набавке
Управа за аграрна плаћања
Управа за пољопривредно земљиште
Управа за заштиту биља
Управа за ветерину
Управа за шуме
Управа за трезор
Управа за спречавање прања новца
Управа за родну равноправност
Управа за дигиталну агенду
Управа за дуван

Directorate

Дирекција за имовину
Дирекција за робне резерве
Грађевинска дирекција Р.Србије
Дирекција за мере и драгоцене метале
Дикреција за водне путеве
Дирекција за железнице
Дирекција за воде
Дирекција за управљање одузетом имовином

 

Judiciary

Уставни суд Србије
Врховни суд Србије
Привредни суд Зајечар
Основни суд Неготин
Виши суд Неготин

 

Othder


Policy Cafe Serbia
Београдска берза
Службени гласник Републике Србије
Архив Србије
Архив Југославије
Комесаријат за избеглице
Повереник за информације од јавног значаја
Републичка изборна комисија
Задружни савез Србије
Задружни савез Војводине
Задружни савез Шумадијског и Поморавског округа

 

International financial institutions

.

News

What is Factoring?
The Law that consider factoring , was published in the "Official Gazette of RS", no. 62/2013 of 16 July 2013.  and  entered into force. This Law is expected to improve the functioning of...

Saturday, 28. December 2013.