Tuesday, 23. October 2012.

Infrastructure

 

Download: The Profile of Negotin municipality - sourcedata: DevInfo

                                        Download: The Profile of Negotin municipality


Road traffic

 

Negotin Municipality with its 38 settlements, has well developed road network. The total length of the road network in the municipality Negotin is 453km.

 

 

 

 Railway

 

Долином реке Тимок протеже се железничка пруга Ниш – Неготин – Прахово пристаниште. Пруга је нормалног колосека ширине 1.435 мм. Дужина пруге на целом потесу износи 184 км и 600 метара.Она повезује железнички и речни саобраћај и један је од највећих предности Неготина.


Речни саобраћај са луком

 

Дунав ( Коридор VII ) је најважнији Европски пловни пут. Лука ''Прахово'' се налази на десној обали Дунава (км 861), представља последњу излазну луку на територији Србије и налази се 4 км низводно од ХЕ ''Ђердап II“ и међународног граничног прелаза „Кусјак“. Повезана је железницом и друмским саобраћајницама са другим деловима Србије. Коридор 7 дужине 2.500 км део је Трансевропског пловног пута (Рајна – Мајна – Дунав), и повезује Северно са Црним морем на укупној дужини од 3.505 км.

Капацитет луке Прахово износи 800.000 тона.

.

To open a PDF document, you need to install one of the free PDF readers.
If you do not have a PDF reader installed, click on the banner at the bottom of the page, download and install.

 

                             

          

News

What is Factoring?
The Law that consider factoring , was published in the "Official Gazette of RS", no. 62/2013 of 16 July 2013.  and  entered into force. This Law is expected to improve the functioning of...

Saturday, 28. December 2013.